Meer dan 200 huurartikelen voor uw project - Snelle verzending.

Annuleringsvoorwaarden

De huurder heeft het recht de overeenkomst naar eigen goeddunken en zonder opgave van redenen te annuleren tot 14 dagen voor het overeengekomen begin van de huurperiode. De annulering dient schriftelijk aan Dräger te geschieden (bijv. per e-mail aan rentalshop@draeger.com).

Bij annulering door de huurder zonder reden tussen 5 en 14 dagen voor het begin van de huurperiode is Dräger gerechtigd 40 % van de overeengekomen vergoeding als forfaitaire schadevergoeding te eisen.

Bij annulering door de huurder zonder reden minder dan 5 dagen voor begin van de huurperiode is Dräger gerechtigd 70 % van de overeengekomen vergoeding als forfaitaire schadevergoeding te eisen.

* De getoonde huurprijs geldt voor een huurperiode van 14 dagen tenzij anders geselecteerd. De daghuurprijzen dalen of stijgen bij langere of kortere huurperiodes. Gedetailleerde informatie bij de checkout.