Meer dan 200 huurartikelen voor uw project - Snelle verzending.

Privacy

Algemene informatie over gegevensbescherming

Wij zijn erg blij met uw interesse in onze website of onze Dräger Rental-Webshop. Gegevensbescherming en -beveiliging voor klanten en gebruikers hebben voor ons een bijzonder hoge prioriteit. Wij verwerken persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (in het Nederlands afgekort tot “AVG”) en in overeenstemming met de voor Duitsland geldende voorschriften inzake privacybeleid. Persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam, adres en e-mailadres.

Door middel van deze informatie over ons privacybeleid willen wij u informeren over het type en de omvang van de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken en het doel waarvoor wij deze gegevens verzamelen en verwerken op en voor onze website en onze Dräger Rental-Webshop. Daarnaast willen wij u informeren over uw wettelijke rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Houd er rekening mee dat voor individuele aanbiedingen en specifieke functionaliteiten op onze website bijzondere persoonsgegevens nodig zijn; daarop wordt u in die gevallen apart gewezen. Houd er ook rekening mee dat ons online aanbod niet op kinderen is gericht. Om een klantaccount aan te maken moet u minimaal 18 jaar oud zijn.

I. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kan ik contact opnemen met vragen over privacybeleid?

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (in de zin van art. 4 lid 7 AVG) is Dräger Nederland B.V., Postbus 310, NL - 2700 AH Zoetermeer, (“Dräger” of “wij”).

U kunt contact opnemen met onze medewerker privacybeleid door een e-mail te sturen naar dataprivacy@draeger.com of een brief te sturen aan:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Group Data Protection Officer
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
Duitsland

II. Welke gegevens verwerkt Dräger? Voor welke doeleinden, voor hoe lang en op basis van welke wettelijke grondslag worden de gegevens verwerkt?

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u onze website bezoekt en gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden in onze Dräger Rental-Webshop. Welke gegevens dit zijn en voor welke doeleinden deze gegevens worden verzameld en verwerkt en op basis van welke wettelijke grondslag dit gebeurt, hangt af van verschillende aspecten, met name van wat u op onze website doet en welke functies u gebruikt.

1. Bij bezoek aan onze website (de Dräger Rental-Webshop)

U kunt toegang krijgen tot onze website zonder persoonsgegevens te verstrekken. Echter, ook in het geval van een puur informatief gebruik van onze website verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens. Dit is onder andere noodzakelijk om onze website technisch weer te geven op uw scherm. Daarnaast maken wij op onze website gebruik van bepaalde analytische cookies en soortgelijke technologieën en hebben we een aantal geïntegreerde links naar andere websites waarvan de beheerders verdere (persoons)gegevens kunnen verwerken.

(1)   Logbestanden

Als u onze website alleen bezoekt, d.w.z. als u geen klantaccount aanmaakt, bestelling plaatst of andere gegevens verstrekt, verwerken wij de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Deze gegevens zijn technisch noodzakelijk om onze website te kunnen weergeven en om de stabiliteit en veiligheid te garanderen. Deze gegevens omvatten het volgende:

 • IP-adres
 • Datum en tijd van het bezoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (bezoek van een specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/http-statuscode
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Webpagina waarvan het verzoek afkomstig is
 • Browser
 • Besturingssysteem en interface
 • Taal en versie van de browsersoftware

Wij verwerken deze gegeven op grond van art. 6 lid 1 sub f van de AVG om ons gerechtvaardigde belang bij een probleemloze werking van onze website te behartigen. De gegevens worden opgeslagen gedurende een periode van 14 dagen en vervolgens automatisch verwijderd.

(2)  Cookies en soortgelijke technologieën en cookie-instellingen

Om onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, maken wij net als veel andere bedrijven ook gebruik van zogenaamde cookies en soortgelijke technologieën. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden aangemaakt door uw browser en worden opgeslagen op uw apparaat (bijv. uw laptop) wanneer u onze website bezoekt. In de cookie wordt informatie opgeslagen over het gebruikte apparaat. Dit betekent echter niet dat we informatie krijgen over uw identiteit. Het gebruik van cookies heeft als doel om u gerichter en persoonlijker aanbiedingen te kunnen doen. Wij gebruiken bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u bepaalde delen van onze website al heeft bezocht. Zo kunt u individuele producten die u op onze website vindt, toevoegen aan uw winkelmandje zonder dat u een klantaccount hoeft aan te maken of ingelogd hoeft te zijn. Deze sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer u onze website weer verlaat.

Daarnaast gebruiken wij met het oog op de gebruiksvriendelijkheid ook zogenaamde tijdelijke cookies, die voor een bepaalde vastgestelde periode op uw apparaat worden opgeslagen. Zodra u onze website weer bezoekt, wordt automatisch herkend dat u al eerder bij ons bent geweest en wat u toen heeft ingevoerd, zodat u deze informatie niet opnieuw hoeft in te voeren. De tijdelijke cookies worden uiterlijk na 24 uur verwijderd.

Naast onze eigen cookies gebruiken wij ook cookies van derden (zogenaamde third-party cookies) om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren, om ons aanbod aan u te optimaliseren, en ook om informatie en reclame te tonen die voor u relevant is. Deze cookies stellen ons ook in staat om te herkennen dat u al bij ons bent geweest als u onze website weer bezoekt. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd. We zullen hierna uitleggen welke third-party cookies we gebruiken.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter ook zo instellen dat er geen cookies op uw apparaat worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Bovendien kunt u met uw cookie-instellingen zelf bepalen welke niet-technisch noodzakelijke cookies u wilt accepteren en welke niet. U kunt deze instellingen te allen tijde wijzigen en ook eerder geactiveerde cookies te allen tijde deactiveren en zo een eerder verleende toestemming intrekken. Op deze manier wordt het gebruik van cookies voor u transparant. Houd er echter rekening mee dat het deactiveren van bepaalde cookies of het volledig uitschakelen van cookies kan betekenen dat u niet alle functies van onze website optimaal kunt gebruiken.

De verwerking van de door middel van cookies verzamelde persoonsgegevens, die noodzakelijk is om u aanbiedingen te kunnen doen, vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 sub f van de AVG, om ons gerechtvaardigde belang bij een probleemloze levering van onze aanbiedingen op onze website te behartigen. In andere gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens via cookies (in het bijzonder voor analyse- en reclamedoeleinden en in verband met de hieronder beschreven derden) alleen als u ons vooraf toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1 sub a van de AVG. De verwerking wordt uitgevoerd met het oog op reclamedoeleinden, marktonderzoek en om onze website verder te ontwikkelen om aan de behoeften van onze klanten te voldoen.

(3)  HubSpot

Voor onze online marketingactiviteiten maken wij gebruik van HubSpot, een geïntegreerde softwareoplossing van HubSpot, Inc, 25 First Street, Cambridge, MA 02141 USA of HubSpot European Office, Ground Floor, Two Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, Ierland ("HupSpot") waarmee wij een breed scala aan aspecten kunnen afdekken, waaronder:

 • E-mailmarketing (nieuwsbrief, banner en geautomatiseerde e-mails, bv. om downloads te verstrekken).
 • Berichtgeving en publicatie in de sociale media.
 • Message board (bijvoorbeeld bezoekersbronnen, hits, enz.).
 • Contactbeheer (bijvoorbeeld gebruikerssegmentering en klantenbeheer).
 • Homepages, blogs en contactformulieren.
 • Diensten (live chat, chatbots, ticketsystemen, enquêtes, kennisbanken).

Daarnaast maken wij met uw toestemming gebruik van de tracking tool van HubSpot voor onze online marketing activiteiten op onze website. HubSpot gebruikt cookies om een analyse van uw gebruik van de website door ons mogelijk te maken. HubSpot evalueert de verzamelde informatie (bijv. IP-adres, tijdstempel, geografische locatie, type browser, duur van het bezoek en bekeken pagina's) namens ons, zodat wij rapporten over het bezoek en de bezochte pagina's kunnen genereren. De door HubSpot verzamelde informatie en de inhoud van onze website worden opgeslagen op servers van de dienstverleners van HubSpot. De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming op grond van Art. 6 (1) a) GDPR, die u te allen tijde kunt intrekken door de cookiegroep "Statistieken" te deselecteren met effect voor de toekomst. De cookies en de persoonsgegevens die in het kader van de HubSpot tracking tool zijn verzameld, worden uiterlijk na 13 maanden gewist of geanonimiseerd. Voor zover de gegevens in individuele gevallen aan HubSpot Inc. worden doorgegeven, gebeurt dit op basis van de EU-modelclausules volgens Art. 46 (2) lit. d) GDPR, waaraan HubSpot Inc. zich onderwerpt. Voor meer informatie over privacy, zie HubSpot's Data Privacy Policy op https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy, Cookie Policy op https://legal.hubspot.com/de/cookie-policy, en HubSpot's Kennis pagina's op https://knowledge.hubspot.com/de/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser#cookies-from-third-party-systems.

(4)  Google Ads

Wij maken ook gebruik van het online advertentieprogramma Google Ads by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland ("Google Ads").

Daarbij maken wij met uw toestemming gebruik van de remarketingfunctie van Google. Hierdoor kunnen wij u op alle apparaten gerichte advertenties tonen en deze op basis van uw interesses presenteren. U krijgt producten te zien op websites waarvoor op andere websites van het Google-netwerk - ook over apparaten heen - door uw surf- en gebruiksgedrag een interesse is vastgesteld.

Voor deze functie wordt technische informatie (bijv. IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) uitgelezen en worden cookies geplaatst. Aanvullende gegevensverwerking vindt alleen plaats als u in uw Google-account de instelling "gepersonaliseerde reclame" heeft geactiveerd. In dit geval, als u tijdens uw bezoek aan onze website op uw Google-account bent ingelogd, gebruikt Google uw gegevens om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing op te stellen.

Bovendien gebruiken we de functie conversietracking om de effectiviteit van individuele advertenties, aanbiedingen en functies te meten. Conversietracking wordt ondersteund door de Google-functie van de zogenaamde conversielinks. Conversielink-tags worden gebruikt om klikgegevens te helpen meten, zodat conversies effectief kunnen worden gemeten. Ga voor meer informatie naar: https://support.google.com/tagmanager/answer/7549390?hl=en-AU.

Om de conversie te meten, worden cookies op uw eindapparaat geplaatst zodra u op een Google-advertentie klikt. Deze cookies dienen niet om u persoonlijk te identificeren, maar zijn bedoeld om te kunnen bepalen of u tijdens de geldigheidsduur van de cookies van 90 dagen terugkeert naar de website met het specifieke aanbod.

Wanneer u als websitebezoeker op onze website klikt, bevat de URL van de conversiepagina op uw website meestal informatie over de klik. Wanneer een websitebezoeker een actie uitvoert die u als een conversie heeft gemarkeerd (bijvoorbeeld wanneer een Google Ads-conversietag wordt geactiveerd), wordt de klikinformatie gebruikt om die conversie te koppelen aan de klik die de bezoeker naar uw website heeft gebracht.

De informatie die met de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken voor ons te maken. Wij leren het totale aantal gebruikers, die op een advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een website met een tag voor het bijhouden van conversies. De op deze manier verzamelde gegevens worden meestal alleen in geanonimiseerde vorm naar de servers van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Wij gebruiken Google Ads in verband met uw persoonlijke gegevens alleen als u ons van tevoren uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Voor gebruikers uit de Europese Unie is de rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Ads art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO. U kunt zelf beslissen over het plaatsen van cookies zoals hierboven beschreven in uw cookie-instellingen op onze website en met name eerder geactiveerde cookies deactiveren en daarmee uw toestemming intrekken. Bovendien kunt u de instelling van cookies in uw browserinstellingen volledig deactiveren. Uw persoonlijke gegevens die in verband met Google Ads worden verzameld, worden na 14 maanden (in verband met het IP-adres) of na één maand (in verband met cookie-informatie) verwijderd of geanonimiseerd.

Informatie die Google gebruikt om advertenties weer te geven kan worden ingesteld door op de volgende link van Google https://adssettings.google.com/ te klikken. U kunt cookies ook deactiveren op de site van de Digital Advertising Alliance op de volgende link https://optout.aboutads.info/ of op de site Your Online Choices op https://www.youronlinechoices.com/de/. Verdere informatie over uw rechten als betrokkene ten opzichte van Dräger, inclusief het recht op herroeping, vindt u hieronder onder punt VII van deze informatie over gegevensbescherming. Bovendien vindt u meer informatie over de instellings- en bezwaarmogelijkheden in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google voor reclame op https://policies.google.com/technologies/ads en over gegevensbescherming bij Google als geheel in de algemene verklaring inzake gegevensbescherming van Google op https://policies.google.com/privacy.

(5)  Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland ("Google Analytics"). Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. De verkregen statistieken stellen ons in staat ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Google Analytics maakt gebruik van methoden, zoals cookies, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres ingekort voordat het binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt doorgegeven. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan bij gebruik van Universal Analytics het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden verzonden en daar worden ingekort.

Google zal de namens ons verzamelde informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot de website-activiteit aan ons te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Wij gebruiken Google Analytics in verband met uw persoonlijke gegevens alleen als u ons van tevoren uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Uw toestemming is ook de rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics - voor gebruikers uit de Europese Unie volgens art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO. U kunt zelf beslissen over het plaatsen van cookies zoals hierboven beschreven in uw cookie-instellingen op onze website en met name eerder geactiveerde cookies deactiveren en daarmee uw toestemming intrekken. Bovendien kunt u in uw browserinstellingen de instelling van cookies volledig deactiveren. Uw persoonlijke gegevens die in verband met Google Analytics worden verzameld, worden na 14 maanden gewist of geanonimiseerd.

Meer informatie over uw rechten als betrokkene ten opzichte van Dräger, inclusief het herroepingsrecht, vindt u hieronder onder punt VII van deze gegevensbeschermingsinformatie. Bovendien vindt u meer informatie over instellings- en bezwaarmogelijkheden en over gegevensbescherming bij Google als geheel in de algemene gegevensbeschermingsverklaring van Google op https://policies.google.com/privacy.

(6)  Meta-functies

Wij gebruiken ook de Meta-pixel op onze website met uw toestemming. Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Meta") is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Meta.

De Meta-pixel wordt gebruikt om de activiteiten van een websitebezoeker te volgen. Daartoe wordt via deze pixel een verbinding met de Meta-servers tot stand gebracht aan de hand van uw IP-adres wanneer u onze website bezoekt. Wij gebruiken de meta-pixel om de gebruiker toe te wijzen aan doelgroepen (zogenaamde "website custom audiences") voor remarketingdoeleinden en om de advertentielevering op Meta-reclameruimtes (zogenaamde "Facebook-advertenties" en "Instagram-advertenties", hierna "meta-advertenties") hierop af te stemmen. Dienovereenkomstig gebruiken wij meta-pixels om door ons geplaatste meta-advertenties te tonen aan meta-gebruikers die ook interesse hebben in onze websites of die bepaalde kenmerken hebben (bijvoorbeeld interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites) die wij doorgeven aan Meta. Met behulp van de Meta-pixel willen wij er ook voor zorgen dat onze Meta-advertenties overeenkomen met de mogelijke interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben.

Verder worden de verzamelde gegevens statistisch verwerkt om de effectiviteit van Meta advertenties te meten, te evalueren en te optimaliseren door te zien of gebruikers na het klikken op een Meta advertentie zijn doorverwezen naar onze website en welke handelingen zij daar hebben verricht (bijv. downloads) (zogenaamde "conversie"). Wij ontvangen rapporten van Meta in geanonimiseerde vorm. Meta wijst deze informatie, die in gehashte vorm wordt doorgegeven, toe aan uw Meta-account, als u er een heeft.

Meta is, net als wij, verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor targeting-doeleinden op Meta. Daarom hebben we een overeenkomst met Meta Platforms Ireland Ltd gesloten, die u hier kunt openen: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

In deze overeenkomst hebben wij de verantwoordelijkheden inzake gegevensbescherming als volgt verdeeld:

Wij zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van alle informatie op grond van art. 13 en 14 DSGVO over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens;

Meta Platforms Ireland Ltd. is verantwoordelijk voor het verstrekken van de in art. 15 tot 20 DSGVO genoemde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Meta na de gezamenlijke verwerking bewaart.

Meta is uitsluitend verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de doorgegeven gegevens.

Cookies kunnen via de Meta-pixel op het eindapparaat worden ingesteld. De verwerking van de voornoemde informatie door de meta-pixel en de instelling alsook het uitlezen van de meta-cookie gebeurt alleen met uw toestemming. Uw toestemming is tevens de rechtsgrondslag voor het gebruik van de meta pixel, voor gebruikers uit de Europese Unie overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO.

U kunt zelf beslissen over de verzameling door de meta pixel en het gebruik van uw gegevens voor de weergave van meta advertenties zoals hierboven beschreven in uw cookie-instellingen op onze website en met name eerder geactiveerde cookies deactiveren en daarmee uw toestemming intrekken. U kunt de instelling van cookies ook volledig uitschakelen in uw browserinstellingen zoals hierboven beschreven. Daarnaast kunt u de volgende pagina bezoeken die door Meta is opgezet en daar de instructies volgen over de instellingen voor op gebruik gebaseerde advertenties ("Uw advertentievoorkeuren") om in te stellen welke soorten advertenties aan u worden getoond binnen Meta: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten. Uw persoonlijke gegevens die in verband met de Meta-pixel worden verzameld, worden na 3 maanden gewist of geanonimiseerd.

Meer informatie over gegevensbescherming - in het bijzonder de contactgegevens van Meta en de functionaris voor gegevensbescherming van Meta - evenals uw rechten en instellingsopties vindt u in de gebruiksvoorwaarden voor Meta Business Tools, inclusief het addendum voor de verantwoordelijke partij, en in het gegevens- en cookiebeleid van Meta op https://www.facebook.com/policy en https://www.facebook.com/policies/cookies/.

(7)  LinkedIn (“Insights-Tag”)

Verder maken wij op onze website gebruik van de zogenaamde conversietracking met LinkedIn Insights Tag, een tool van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn"). Daartoe wordt de LinkedIn Insights Tag op onze pagina's geïntegreerd en wordt door LinkedIn een cookie op uw eindapparaat geplaatst. Dit informeert LinkedIn dat u onze website heeft bezocht, waarbij ook uw IP-adres wordt verzameld. Ook worden tijdstempels en gebeurtenissen zoals paginabezoeken opgeslagen. Zo kunnen wij het gebruik van onze website statistisch evalueren om deze voortdurend te optimaliseren. Zo komen we er bijvoorbeeld achter welke LinkedIn-advertentie of interactie op LinkedIn u heeft gebruikt om op onze website terecht te komen. Zo kunnen we de weergave van onze advertenties beter sturen.

Daarnaast kunnen we de LinkedIn Insight Tag gebruiken om zogenaamde website audiences aan te maken en zo advertenties voor onze website te tonen aan LinkedIn-leden die onze website hebben bezocht. Daarbij wordt de cookie-informatie gekoppeld aan gegevens van LinkedIn-leden om het publiek op te bouwen. Directe identificatoren worden binnen zeven dagen uit deze gegevens verwijderd en de resterende gegevens worden uiterlijk na 180 dagen verwijderd.

We gebruiken Insights tags alleen als je ons vooraf expliciet toestemming heeft gegeven. Uw toestemming is ook de wettelijke basis voor het gebruik - voor gebruikers uit de Europese Unie volgens art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO. U kunt zelf beslissen over de instelling van cookies zoals hierboven beschreven in uw cookie-instellingen op onze website en in het bijzonder eerder geactiveerde cookies deactiveren door de cookie-groep "Marketing" te deselecteren en daarmee uw toestemming in te trekken. Bovendien kunt u in uw browserinstellingen de instelling van cookies volledig deactiveren. Uw persoonlijke gegevens die in verband met de LinkedIn Insights-tag worden verzameld, worden na 90 dagen verwijderd of geanonimiseerd.

Meer informatie over conversietracking vindt u op https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67595/linkedin-conversion-trackingubersicht. Houd er rekening mee dat de gegevens door LinkedIn kunnen worden opgeslagen en verwerkt zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en LinkedIn de gegevens kan gebruiken voor zijn eigen reclamedoeleinden. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. U kunt de analyse van uw gebruiksgedrag door LinkedIn en de weergave van op interesses gebaseerde aanbevelingen voorkomen via https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

(8)  Zoovu

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid gebruik te maken van een interactieve digitale adviseur om u te helpen het meest geschikte product voor uw toepassing te vinden. Deze dienst wordt aangeboden door de BSH third-party provider Zoovu (Deutschland) GmbH, Skalitzer Str. 104, 10997 Berlijn ("Zoovu"). Wij bieden deze functionaliteit onder eigen verantwoordelijkheid aan en hebben met Zoovu een gegevensbeschermingsovereenkomst gesloten dat de gegevens van onze websitebezoekers alleen op basis van onze instructies worden verwerkt, niet aan derden worden doorgegeven en technisch voldoende worden beschermd.

 De rechtsgrondslag voor dit gebruik van de digitale productadviseur en de hieronder beschreven gegevensverwerking is uw toestemming - voor gebruikers uit de Europese Unie op grond van art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via de cookie-instellingen door de "Zoovu-cookie" in de cookie-groep "Functioneel" te deselecteren. De cookies en de in dit kader verzamelde persoonsgegevens worden na de sessie gewist of geanonimiseerd.

 Als u toestemming heeft gegeven, worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Gebruiksgegevens: (prestaties van de digitale assistent, beantwoorden van vragen, navigatie, productaanbevelingen, aankoop).
 • Gebruikte browser / besturingssysteem / apparaat
 • Bron van de verwijzing

 De verzamelde gebruiksgegevens (met behulp van een cookie-ID) worden gebruikt om de Digitale Productassistent ervaring te verbeteren, voor technische doeleinden en om de dienst te verbeteren. Het is niet mogelijk om de identiteit van de gebruiker af te leiden uit de door ons gebruikte ID.

 Als u ons geen toestemming heeft gegeven via de cookiebanner, bijvoorbeeld door toestemming te weigeren via de trackingbanner, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor het verlenen van de dienst, maar vindt er geen tracking van het gebruik zoals hierboven beschreven plaats.

2. Contact opnemen

Op onze website bieden wij u verschillende manieren om contact met ons op te nemen als u vragen en/of opmerkingen heeft over onze producten en verkooppunten. Hiervoor bieden wij specifiek een telefonisch servicenummer en een contactformulier aan. Als u op één van deze manieren contact met ons opneemt, zullen wij de door u verstrekte informatie, inclusief eventuele persoonsgegevens, verwerken als dit nodig is om uw verzoek te behandelen, op basis van de wettelijke grondslag van artikel 6, lid 1 sub b van de AVG. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij ook andere persoonsgegevens verwerken om onze rechtmatige belangen te handhaven, op grond van artikel 6 lid 1 sub f van de AVG, in het bijzonder om fraude en misbruik van onze diensten te voorkomen.

U heeft zich aangemeld voor een van onze nieuwsbrieven of in een andere context (bijv. bij het invullen van een contactformulier) uw belangstelling getoond voor informatie van Dräger? Dan kunnen wij uw e-mailadres gebruiken om u informatie te sturen (bijv. uitnodigingen voor evenementen, webinars of productinformatie) op basis van uw interesses. Als u niet langer geïnteresseerd bent in het ontvangen van onze informatie, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Klik daarvoor gewoon op de link "uitschrijven" in de betreffende nieuwsbrief. Voor gebruikers uit de Europese Unie: De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is de door u aangegeven toestemming in de zin van art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO.

3. Klantaccount

U heeft de mogelijkheid om een persoonlijke klantenrekening aan te maken in onze Rental Webshop ("klantaccount"). Hiervoor is bepaalde verplichte informatie nodig om de klantaccount in ons online systeem te kunnen aanmaken, die voortvloeit uit het registratieformulier. Daarnaast is verdere vrijwillige informatie mogelijk. Welke van deze gegevens in elk geval verplicht is, kunt u zien aan de dienovereenkomstig gemarkeerde verplichte velden. Wanneer u ons het ingevulde registratieformulier toestuurt, ontvangt u van ons een e-mail waarin u de registratie nogmaals moet bevestigen om de registratie te voltooien en uw klantaccount aan te maken. In uw klantaccount heeft u een overzicht van uw eerdere bestellingen. U kunt uw klantaccount ook gebruiken om gemakkelijk verdere bestellingen te plaatsen zonder dat u uw lever- en factuuradres opnieuw hoeft in te voeren. U kunt echter ook als gast bestellingen plaatsen zonder een klantaccount aan te maken (zie het volgende punt 5 van deze informatie over gegevensbescherming.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in verband met uw klantaccount om onze diensten te leveren en om onze gerechtvaardigde belangen - voor gebruikers uit de Europese Unie - te beschermen op basis van Art. 6 lid 1 lit. b) en f) DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang is om de dienst aan onze gebruikers te kunnen aanbieden en storingen en pogingen tot fraude te voorkomen

U kunt uw gegevens in uw accountinstellingen op elk gewenst moment wijzigen en uw klantaccount op elk gewenst moment verwijderen door op de betreffende knop in uw accountinstellingen te klikken. Als u uw klantaccount verwijdert, zullen wij uw persoonsgegevens die in verband met de klantaccount zijn verzameld, verwijderen, op voorwaarde dat er geen wettelijke of contractuele verplichtingen zijn om deze gegevens te bewaren. Bij dergelijke opslagverplichtingen zullen wij de verwerking zoveel mogelijk beperken. In dit geval is de grondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1 sub b en c van de AVG.

4. Winkelmandje, bestellingen en aanschaf van onze Dräger producten

Als u een artikel in onze Dräger Rental-Webshop heeft gevonden dat u bevalt, kunt u het direct in uw digitale winkelmandje plaatsen. Het is niet nodig om hiervoor een klantaccount aan te maken. Voor deze functie moeten echter bepaalde cookies worden. U kunt deze eenvoudig beheren in uw cookie-instellingen op onze website.

Als u een artikel wilt kopen, heeft u de keuze om dit te doen via een klantaccount of als gast, dus zonder een klantaccount aan te maken of door in te loggen op een klantaccount. Om een bestelling te kunnen plaatsen is meer informatie over u nodig, om uw bestelling te kunnen verwerken en eventueel te wijzigen (met name lever- en factuuradres en informatie over de gekozen betaalmethode). Meer informatie over de bestelling en de afhandeling van de aankooptransactie vindt u in onze Algemene voorwaarden. De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het bestelproces wordt uitgevoerd op grond van artikel 6, lid 1 sub b en f van de AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het aanbieden van diensten aan onze gebruikers en het voorkomen van storingen en pogingen tot fraude. 

5. YouTube-video’s

We publiceren video’s van de YouTube-videodienst van YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA, waarbij de videodiensten binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland worden geleverd door het in Europa gevestigde Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“YouTube”).

We gebruiken de embedded YouTube-video’s alleen in de zogenaamde uitgebreide privacybeleidsmodus. Dit betekent dat YouTube geen cookies opslaat voor gebruikers die alleen de website met de embedded YouTube-video bezoeken en niet op de video klikken om de YouTube-video af te spelen. Als u op de embedded YouTube-video op onze website klikt, kan YouTube cookies op uw apparaat opslaan en persoonlijke informatie van u ontvangen. Als u ook bent ingelogd op YouTube, kan YouTube alle verzamelde gegevens koppelen aan uw YouTube-account.

Als u dit niet wilt, gebruik dan deze functie niet en start de YouTube-video’s niet. De persoonsgegevens die zijn verzameld tijdens het gebruik van YouTube worden verwerkt op grond van artikel 6, lid 1 sub a van de AVG, op basis van uw toestemming om de betreffende video af te spelen. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Meer informatie is op de website van YouTube te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/nl/. Informatie over gegevensverwerking door en over privacybeleid van YouTube vindt u in het algemene privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

6. Gegevensverwerking voor de naleving van wettelijke verplichtingen en de bescherming van gerechtvaardigde belangen

Wij kunnen de persoonsgegevens die voor de hierboven genoemde doeleinden worden verwerkt, ook verwerken voor de vervulling van toepasselijke wettelijke verplichtingen. In dit geval wordt de verwerking uitgevoerd op grond van artikel 6, lid 1 sub c van de AVG.

Indien nodig, verwerken wij ook persoonsgegevens die verder gaan dan de hierboven beschreven doeleinden om onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van derden te behartigen. Deze verwerking wordt dan uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1 sub f van de AVG. Onze legitieme belangen omvatten met name

 • het instellen van rechtsvorderingen en het voeren van verweer in juridische geschillen;
 • het voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten en ernstig misbruik van onze diensten; en
 • de aansturing en de verdere ontwikkeling van onze bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van de toezending van informatie over door ons geleverde diensten, tenzij u uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de toezending van informatie (bijv. direct marketing in de vorm van drukwerk).

III. Ben ik verplicht om gegevens te verstrekken?

In sommige van de gevallen die in deze privacyverklaring worden genoemd, is het noodzakelijk om persoonsgegevens  te verstrekken. Dit geldt in het bijzonder voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het aanmaken van een klantaccount, de registratie voor de nieuwsbrief, de verwerking van aanvragen via de door ons verstrekte contactkanalen en bij het bestellen van artikelen.

Bij het verzamelen van persoonsgegevens  zullen wij u er in de betreffende context op wijzen welke gegevens verplicht zijn (bijv. door ze te markeren als verplichte gegevens*). Zonder deze verplichte gegevens kunnen wij de betreffende dienst niet verlenen; wij kunnen u bijv. geen nieuwsbrief sturen en ook niet reageren op uw vragen.

Ook als wij nog andere persoonsgegevens van u verzamelen, zullen wij u op het moment van verzameling altijd informeren als de beschikbaarstelling van deze informatie wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het afsluiten van een overeenkomst.

IV. Wie ontvangt persoonsgegevens van ons?

De persoonsgegevens die door ons in het kader van de Dräger Rental-Webshop worden verzameld, worden in beginsel binnen ons bedrijf verwerkt. Afhankelijk van de aard van de persoonsgegevens hebben alleen bepaalde afdelingen of organisatieonderdelen die deze gegevens nodig hebben, toegang tot deze persoonsgegevens. Dit omvat in het bijzonder de gespecialiseerde afdelingen (bijvoorbeeld onze IT-afdeling) die betrokken zijn bij het aanbieden van ons digitale aanbod of de respectievelijke bedrijfsprocessen.

Daarnaast kunnen wij ook persoonsgegevens doorgeven aan derden buiten ons bedrijf, voor zover dit wettelijk is toegestaan, vooral aan

 • ontvangers aan wie wij persoonsgegevens moeten overdragen om gesloten overeenkomsten uit te voeren (bijv. aan leverings- en logistieke bedrijven die de bij ons in de Dräger Rental-Webshop bestelde artikelen bij u thuis afleveren);
 • de dienstverleners die wij gebruiken om voor ons op contractbasis diensten te verlenen, die de verwerking van persoonsgegevens kunnen omvatten, en de onderaannemers van onze dienstverleners die met onze toestemming worden gebruikt; en
 • niet-publieke en openbare lichamen, voor zover wij op basis van wettelijke verplichtingen verplicht zijn uw persoonsgegevens door te geven.

V. Worden gegevens doorgegeven aan landen buiten de EU/EER?

Onze verwerking van persoonsgegevens vindt in principe uitsluitend plaats binnen de EU of de Europese Economische Ruimte.

In individuele gevallen kan het echter nodig zijn om informatie door te geven aan ontvangers in zogenaamde "derde landen". "Derde landen": landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, waarvan niet zonder meer kan worden aangenomen dat het niveau van gegevensbescherming vergelijkbaar is met dat van de Europese Unie. Indien de overgedragen informatie ook persoonsgegevens betreft, zullen wij er vóór een dergelijke overdracht voor zorgen dat het vereiste adequate niveau van privacybescherming in het betrokken derde land of bij de ontvanger in het derde land wordt gewaarborgd. Dit kan met name het gevolg zijn van een zogenaamde "adequaatheidsbesluit" van de Europese Commissie, waarmee een adequaat niveau van privacybescherming voor een specifiek derde land als geheel wordt vastgesteld. Als alternatief kunnen wij de gegevensoverdracht ook baseren op de zogenaamde standaard contractclausules van de EU die met een ontvanger overeengekomen zijn of op een door u afgegeven toestemmingsverklaring.

Nadere informatie over passende en adequate garanties om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen, is op verzoek beschikbaar. Verdere informatie over de zgn. standaard EU-contractclausules (in het Engels) vindt u onder https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en en informatie over de adequaatheidsbesluiten (in het Engels) onder https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

VI. Hoe lang worden persoonsgegevens opgeslagen?

In beginsel slaan wij persoonsgegevens op zolang dit noodzakelijk is voor het verwerkingsdoel of als wij een gerechtvaardigd belang hebben bij een dergelijke opslag en uw belang om de opslag of verwerking niet voort te zetten, niet opweegt tegen dit belang. Dit betekent dat wij uw gegevens slechts bewaren zolang als nodig is om onze website en de bijbehorende diensten te kunnen leveren of zolang wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens te bewaren. Wij verwijderen persoonsgegevens ook zonder tussenkomst van de betreffende betrokkene, zodra deze niet meer nodig zijn voor de verwerking of indien de opslag anderszins wettelijk ontoelaatbaar is.

In de regel:

 • worden de gegevens gewist of geanonimiseerd na de hierboven aangegeven periode die voor de betreffende gegevensverwerking of de functie van de website vermeld is van deze informatie over gegevensbescherming);
 • de in het kader van een zakelijke relatie verwerkte gegevens (met name in verband met bij ons bestelde producten) uiterlijk na afloop van de wettelijke bewaartermijnen gewist; en
 • de gegevens die in verband met het klantaccount worden verwerkt, worden tegelijk met de opheffing van het betreffende klantenaccount gewist, tenzij verdere opslag noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke of contractuele bewaartermijnen in verband met de betreffende zakelijke relatie.

De persoonsgegevens die wij moeten opslaan om aan onze bewaarplichten te voldoen, worden bewaard tot het einde van de desbetreffende bewaartermijn. Voor zover wij persoonsgegevens uitsluitend voor het vervullen van de bewaartermijnen opslaan, blijft de verwerking van dergelijke gegevens over het algemeen beperkt, zodat deze alleen toegankelijk zijn als dit noodzakelijk is met het oog op het doel van de bewaartermijnen.

VII. Welke rechten heeft u als betrokkene?

Als betrokkene in de zin van art. 4 lid 1 AVG heeft u verschillende rechten jegens ons, waarover wij u hieronder nader willen informeren Details daartoe zijn ook rechtstreeks te vinden in de artikelen 15 t/m 21 van de AVG.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze medewerker privacybeleid, wiens contactgegevens hierboven zijn vermeld, of u kunt heel comfortabel gebruik maken van de technische middelen die wij ter beschikking stellen (bijv. de cookie-instellingen voor het beheer of de intrekking van verleende toestemmingen die hier worden afgegeven).

1. Recht op informatie, art. 15 AVG

U heeft het recht om informatie van ons te ontvangen over of en zo ja welke gegevens wij over u verwerken. Dit omvat onder andere informatie over de vraag hoe lang en met welk doel wij de gegevens verwerken, hoe wij deze gegevens hebben verzameld en aan welke ontvangers of categorieën van ontvangers wij ze doorgeven. U kunt ook een kopie van deze gegevens bij ons opvragen.

2. Recht op correctie, art. 16 AVG

Als betrokkene heeft u het recht om ons te verzoeken alle informatie over u die niet of niet meer correct is, te corrigeren. Daarnaast kunt u vragen om uw onvolledige persoonsgegevens te completeren. Indien de wet dit vereist, zullen wij ook derden op de hoogte brengen van deze correctie wanneer wij uw gegevens aan hen hebben doorgegeven.

3. Recht op verwijdering (het zogenaamde "recht om te worden vergeten"), art. 17 AVG

Als betrokkene heeft u het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens per omgaande te verwijderen indien één van de volgende redenen van toepassing is:

 • Uw gegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins werden verwerkt of het doel is bereikt;
 • U trekt uw toestemming in en er is geen verdere rechtsgrond voor de verwerking;
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking; in het geval van het gebruik van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden volstaat enkel het feit dat u bezwaar maakt tegen de verwerking;
 • Uw persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt;
 • De verwijdering van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de EU of het recht van de lidstaten waaraan wij onderworpen zijn.

Houd er rekening mee dat uw recht op verwijdering kan worden ingeperkt door wettelijke voorschriften. Dit omvat in het bijzonder de beperkingen die vermeld worden in artikel 17 AVG en § 35 BDSG.

4. Recht op beperking van de verwerking (blokkering), art. 18 AVG

Als betrokkene heeft u tevens het recht om van ons te verlangen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • U betwist de juistheid van uw persoonsgegevens, en wel voor een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
 • De verwerking is onwettig en u maakt bezwaar tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • Wij hebben uw persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar u heeft ze wel nodig om juridische aanspraken geldend te kunnen maken, uit te oefenen of te verdedigen; of
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, maar het is nog niet duidelijk of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan de uwe.

Indien u een beperking van de verwerking op basis van de bovenstaande opsomming heeft verkregen, zullen wij u op de hoogte stellen voordat de beperking wordt opgeheven.

5. Recht op intrekking van verleende toestemmingen, art. 7 lid 3 AVG

U kunt uw afgegeven toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Deze intrekking kan plaatsvinden in de vorm van een informele mededeling aan bovengenoemde contactadressen of door gebruik te maken van de technische middelen die wij hiervoor beschikbaar hebben gesteld. Als u uw toestemming intrekt, wordt daardoor de rechtmatigheid van de tot dan toe uitgevoerde gegevensverwerking niet aangetast.

6. Recht op gegevensoverdracht, art. 20 AVG

Als betrokken persoon heeft u het recht om de persoonsgegevens die betrekking hebben op u en die u ons verstrekt heeft, te ontvangen of naar derden te laten sturen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat. Verdere details en beperkingen zijn te vinden in Art. 20 AVG. De uitoefening van dit recht doet geen afbreuk aan uw recht op verwijdering.

7. Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, art. 77 AVG

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens door ons in strijd is met de geldende wetgeving inzake gegevens- en privacybescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij één van de bevoegde toezichthoudende instanties, in het bijzonder het onafhankelijke centrum voor privacybescherming van Sleeswijk-Holstein of de desbetreffende toezichthoudende instantie in de lidstaat waarin uw woonplaats, uw werkplek of de locatie waar de vermeende inbreuk op de wettelijke privacybescherming plaats heeft gevonden.

8.  Recht van bezwaar, art. 21 AVG

Als betrokken persoon heeft u, om redenen die op uw speciale situatie gebaseerd zijn, het recht om op elk gewenst moment bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van Art. 6 lid 1 sub e of f AVG; dit geldt ook voor op deze bepalingen gebaseerde profiling. In het geval van een dergelijk bezwaar verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer, tenzij wij kunnen aantonen dat wij dwingende, te verdedigen redenen voor de verwerking hebben die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking plaatsvindt om juridische aanspraken geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken met het oog op directe marketing, heeft u als betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op deze marketing, met inbegrip van het opstellen van profielen, voor zover dit verband houdt met deze directe marketing.

Indien u als betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor directe marketing, zullen wij de betreffende persoonsgegevens niet meer voor die doeleinden verwerken.

Informatie over gegevensbescherming, versie 1.0 - stand februari 2023.

* De getoonde huurprijs geldt voor een huurperiode van 14 dagen tenzij anders geselecteerd. De daghuurprijzen dalen of stijgen bij langere of kortere huurperiodes. Gedetailleerde informatie bij de checkout.